Szervezetek

Tápai Hagyományőrzők

Tápai Hagyományőrzők

A tápai folklóranyag tudatos, folyamatos feltárása, nemzedékről-nemzedékre történő módszeres gyűjtése és ápolása az 1910-es években kezdődött meg.

Napsugaras Egyesület

Napsugaras Egyesület

A Napsugaras Dél-Tisza menti Népművészeti és Kulturális Egyesületet a néphagyományok megőrzéséért tenni akaró kézművesek alapították, 2000. február 12-én.

Gyékényes műhely

Gyékényes műhely

A 2000 tavaszán megalakult Gyékényes Műhely célja bebizonyítani, hogy a hagyományt megőrizve és megújítva, napjainkban is megállja a helyét ez az egyszerű, szép, környezetbarát, sokoldalúan felhasználható természetes anyag.

Honismereti Gyűjtemény

Honismereti Gyűjtemény

A honismereti mozgalom indulásával egy időben, Tápén 1962-ben a szakköri munka mellett tárgyi eszközök gyűjtése is meg­kezdődött. Erre megbízást az akkori köz­ségi tanács adott a szakkört vezető Molnár Imre (1924–1999) helyi pedagó­gusnak, aki ekkor már a Csongrád Megyei Honismereti Egye­sület tagja volt.