TOP-6.9.2-16-SG2-2017-00001 „Közösség a közösségben” projekt

A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában.

Az intézkedés kapcsán közösségi települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg.

A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez való kötődés.

A helyi meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.

A TOP egyik legfontosabb célkitűzése a fejlesztések integrált módon történő megvalósítása. Jelen pályázat kiemelten támogatja a közösségfejlesztési folyamatok és a partnerségi együttműködés (közösségi tervezés) megvalósítását.

A pályázat fő nyertese a Szeged Város Közösségéért Közalapítvány (általa pedig a fejlesztésre kerülő városrészek), amelyet 15 éve alapított Szeged önkormányzata, célja az értékteremtő, értékközvetítő kezdeményezések támogatása kulturális, sport, határon átnyúló kapcsolatok és tehetséggondozás tekintetében. Konzorciumi partnere az Alkotó Ifjúságért Alapítvány, mely hasonlóan a tehetséggondozást tűzte zászlajára és számos ingyenes rendezvényt nyújt városszerte korosztálytól függetlenül az érdeklődő közönségnek.

A pályázat jelmondata és címe a „Közösség a közösségben”, mely jól jellemzi azt az értékteremtő munkát, amelyet a nyertesek hivatottak elvégezni a célterületeken.

A pályázat európai uniós forrásokból valósul meg, legfőbb munkatársai a fenti alapítványok elnökein kívül Cserényi Szilvia, projektmenedzser, Goretity Gorán, Goráné Rescsik Anita, Kis-Faragó Balázs és Kőházi Edina közösségfejlesztő munkatársak (korábban Vincze Renáta és Hornyik Anna Viola is látott el feladatokat).

A program 2018 februárjától működik, célja a helyi kezdeményezések feltárása, melyhez természetesen egy igényfelmérés is kapcsolódott, a helyi kulturális értékek konstatálása mellett. Mely tevékenységek támogatottak a lehetőség során? Az igényfelmérés, egy cselekvési terv elkészítése, és – legfőképpen – a programok. Ilyenek például a Tarjáni Napok, Petőfi-telepen a Fitt-telep, vagy Tápén a Gyütt-mönt találkozó.

A hatékonyság miatt minden célterületen kialakult egy-egy Info-pont is (Tarjánban ez annyiban jelentett több újdonságot, hogy ezen a célterületen korábban nem volt közösségi központ) valamint lezajlott az eszközbeszerzés. Természetesen a közösségfejlesztő munkatársak és a projektmenedzser áldozatos munkája mellett köszönet illeti a célterületeken működő közművelődési intézmények vezetőit és munkatársait is, valamint fontos kiemelni az itt tevékenykedő képviselők együttműködő-készségét, így Szécsényi Rózsa, Mészáros Tamás és Szénási Róbert segítségét. Mellettük pedig még a civil szervezetek, az önkéntes segítők és a pályázati szakemberek által nyújtott szellemi támogatást kell mindenképpen megemlíteni.

Az Alkotó Ifjúság Alapítvány által patronált 2-es célterület két rész-célterületből áll: Tápé és Petőfi-telep alkotja. Tápén Goráné Rescsik Anita, míg Petőfi-telepen pedig Kőházi Edina a közösségfejlesztő.

Kedvezményezett neve: Szeged Város Közösségéért Közalapítvány
Projekt címe: Közösség a közösségben
Projekt azonosítószáma: TOP-6.9.2-16-SG2-2017-00001
Szerződött támogatás összege: 144 549 991 Ft
Projekt kezdete: 2018.02.01.
Tervezett befejezés dátuma: 2023.05.31.