TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola

A személyiség harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlen a művészetekkel történő foglalkozás.

TRIOLA Művészpalántákért és Oktatóikért Alapítvány a Gyermekek Művészeti Oktatásáért és Oktatóik Képzéséért

2002-ben kezdte meg működését elsősorban azzal a céllal, hogy olyan iskola működését támogassa, amely a fiatalok számára a művészetek gyakorlásának sokoldalú lehetőségét biztosítja.

A személyiség harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlen a művészetekkel történő foglalkozás. Ma már tudományosan is alátámasztott tény, hogy a művészetek gyakorlása a fiatalok számára egyrészt értelmes, tartalmas elfoglaltságot nyújt, másrészt a készség és képességfejlődés sokoldalú lehetőségét biztosítja. A művészetekkel való foglalkozás érzelmi gazdagodáshoz vezet és az érzelmek kifejezésének elsajátításához is hozzájárul. Az alapítvány által támogatott iskolában a különböző művészeti ágak oktatása lehetővé teszi, hogy az iskola minden tanulója megtalálja azt a művészeti területet, amelyen a legeredményesebb, és számára a legélvezetesebb elfoglaltságot jelenti.

Fontosnak tartjuk, hogy a művészi tevékenységek elsajátítása során az iskola minden tanulója értelmileg és érzelmileg gazdagodjon, a különböző művészeti ágakban különösen tehetséges fiatalok pedig magas színvonalú oktatásban részesülhessenek.

A TRIOLA Alapítvány több célkitűzést tart szem előtt.

  • Egyrészt megteremti a fenntartásában működő TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola működésének feltételeit.
  • Célja, hogy olyan művészeti iskola működését segítse elő, amely a lakosság szélesebb körében képes megismertetni és megszerettetni a különböző művészeti ágakat.
  • Fontosnak tartja, hogy az iskola által kínált lehetőségek közül minden gyermek találja meg azt a művészeti területet, művészeti tevékenységet, amelyben örömét leli, és amelynek gyakorlása során képességei kibontakozhatnak.
  • Kiemelten fontosnak tartja a tehetségek felismerését, gondozását.
  • Olyan feltételeket kíván biztosítani, hogy a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció egymás mellett, egymást kiegészítve működjön.
  • Támogatja, hogy az iskola nagy élettapasztalattal, több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkező művésztanárai személyre szabott fejlesztőprogramot dolgozzanak ki.
  • Nemzetközi hírű művészekkel, szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartásra törekszik.

 Időpont: hétfőtől péntekig 15:00 – 19:00

H-6753 Szeged, Budai Nagy Antal u. 20-22.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

http://triolaalapitvany.hu/

Czeglédi Ibolya
vezető
+3670/279-3465
TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola